foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

hair saloonContact avond iedere tweede vrijdag van de maand.Van 20:00 tot 00:30 uur in Café de IJsendijker. Van IJsendijk straat 397 Purmerend. De volgende avonden zijn: 12 juni, 10 juli, 14 augustus, 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.

06 15379353
-

Transgenders Noord Holland

Stormachtig stil
Levensverhalen van roze ouderen - Eveline van de Putte.
– Uitgeverij Xanten, 221 blz.
Stormachtig stilStormachtig stil bevat 27 bijzondere levensverhalen. Oudere homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, transgenders en biseksuelen van Nederlandse en niet Nederlandse afkomst en een moeder van, vertellen openhartig over hun stormachtige (liefdes)leven en vaker nog over hun stilzwijgen en angst om nog altijd niet geaccepteerd te worden.
Stormachtig Stil is een unieke, kleurrijke verzameling portretten. Het is een boek over het balanceren tussen openheid en taboe, moed en wanhoop, kracht en kwetsbaarheid. Het geeft niet alleen een beeld van hoe de maatschappij zich ten opzichte van het thema homoseksualiteit heeft opgesteld, maar ook van de worsteling van de geïnterviewde om zichzelf te kunnen zijn, de strijd voor gelijke rechten en de gevolgen van hun keuzes. Het geeft ook een beeld van geluk en bijzondere relaties. Dit boek draagt bij aan kennis over deze doelgroep, die zich steeds duidelijker profileert binnen zorg en welzijn.
Stormachtig Stil is geen theoretische verhandeling over de doelgroep, het laat de ouderen zelf aan het woord!
In de 27 interviews van vier tot acht pagina's komen voornamelijk homoseksuele mensen van 50-85 jaar aan het woord, maar ook mensen die beroepsmatig of uit overtuiging veel met homoseksuelen omgaan, zoals de priester die uit solidariteit lid werd van het COC en de moeder van een homoseksuele zoon, actief in COC-Werkgroep Ouders van Homoseksuele Kinderen. Elk interview opent met een paginagrote kleurenfoto van de geïnterviewde, daarna komen aan bod hun achtergrond, levensgeschiedenis, de bewustwording van hun homoseksualiteit en acceptatie ervan door henzelf en hun omgeving, hun leven nu. De auteur die ook fotograaf is, maakte de mooie kleurenportretten. De keus van geïnterviewden is gevarieerd: naast Nederlanders ook migranten, getrouwd, niet-getrouwd, kinderen, geen kinderen, soms een handicap. De interviews zijn helder geschreven, informatief en geven een goed beeld van de vaak moeilijke weg die veel mannen en vrouwen moesten gaan voor ze een evenwicht vonden. Belangrijk voor oudere homoseksuelen en voor hulpverleningsinstanties en hulpverleners.

Copyright © 2020 Stichting Transgenders Noord Holland