foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

hair saloonContact avond iedere tweede vrijdag van de maand.Van 20:00 tot 00:30 uur in Café de IJsendijker. Van IJsendijk straat 397 Purmerend. De volgende avonden zijn: 12 juni, 10 juli, 14 augustus, 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.

06 15379353
-

Transgenders Noord Holland

Hoeveel transgenders zijn er in Nederland?

Hoeveel transgenders er in Nederland zijn, is niet bekend en hangt bovendien af van de
gehanteerde definitie. Er zijn in Nederland naar schatt ing ruim 48.000 personen van 15
tot 70 jaar die een ambivalente of incongruente genderidentiteit rapporteren in combinatie
met onvrede met het eigen lichaam en een wens tot (gedeeltelijke) aanpassing van
het geboortegeslacht door middel van hormonen en/of operaties. Op de bevolking van
15 tot 70 jaar gaat het om 0,6% van de mannen en 0,2% van de vrouwen.

De grootste groep respondenten in dit onderzoek (47%) is transvrouw. Zij zijn als jongen
geboren, maar voelen zich volledig of vooral vrouw. Bijna een derde (31%) is transman:
iemand die geboren is als meisje, maar zich volledig of vooral man voelt. De overige
respondenten zijn ondergebracht in de categorie genderambigue transgenders. Dit betreft
enerzijds personen die zich zowel man als vrouw voelen of noch man, noch vrouw.
Anderzijds gaat het om personen die als man of vrouw zijn geboren en die zich vooral
(maar niet volledig) man respectievelijk vrouw voelen. Bij hen is er dus wel een zekere
discrepantie tussen het geboortegeslacht en de genderidentiteit, maar liggen deze toch
over wegend in dezelfde lijn. Bij elkaar is 22% van de respondenten als genderambigu
getypeerd.


Bron:
Worden wie je bent - Het leven van transgenders in Nederland
Saskia Keuzenkamp
Sociaal en Cultureel Planbureau
Den Haag, november 2012

Copyright © 2020 Stichting Transgenders Noord Holland