^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonDe volgende bijeenkomst is vrijdag 9 februari. Zoals altijd in café de IJsendijker te Purmerend. De avond duurt van 20:00 uur tot 00:30 uur. Volgende avonden op 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni, 13 juli, 10 augustus, 12 oktober, 9 november en 14 december.

+31(0)615379353

Transgenders Noord Holland

Agenda

Donderdag 8 maart 2018
Partner avond voor partners van
transgenders.

Vrijdag 9 maart 2018
Contact avond

Vrijdag 13 april 2018

Contact avond

Transgenders en werk

- een onderzoek naar de arbeidssituatie van Transgenders in Nederland en Vlaanderen - Paul (Paula) Vennix.

- Uitgave Rutgers Nisso Group, 2010, 170 blz.
Transgenders en werkTransgenders nemen in Nederland nog steeds een marginale plaats in. Hoewel er de laatste jaren toenemende aandacht voor is in de media, staat het onderzoek nog in de kinderschoenen, zeker als het gaat om de sociale en psychologische kanten van transgenderisme Een gelukkige uitzondering hierop is het onderzoek naar Transgenders en werk, waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan. Op de hem kenmerkende zorgvuldige en bevlogen wijze heeft Paul Vennix  uitgezocht met welke problemen Transgenders te kampen hebben op de werkvloer. Hij gaat in op het zoeken naar werk, het al dan niet op het werk uit de kast komen, daarbij behorende genderoverschrijnende expressie en de problemen d als. Hoe ingrijpend het is ,om op je werk niet jezelf te zijn bewijst een van de ( vele) citaten van een man geboren Transgender die aangeef al 27 jaar een beroep uit te oefenen dat niet past bij haar innerlijke gevoel. Op basis van de resultaten komt Paul Vennix tot een uitgebreid pakket aanbevelingen, die verder gaan dan alleen de arbeidssituatie. Gelijke behandeling in ruime zin, beeldvorming en het doorbreken van de man-vrouw dichotomie zijn evenzeer aandachtspunten in de strijd om de positie van Transgenders te verbeteren, op het werk en daarbuiten.
Aan het onderzoek hebben zowel Transgenders uit Nederland als uit Vlaanderen deelgenomen. Transgenderorganisaties uit Nederland en Vlaanderen  hebben zich actief ingezet bij de werving van Transgenders. Zonder deze organisaties en de Transgenders was dit onderzoek niet mogelijk geweest.

Willy van Berloo

© 2018 - Transgenders Noord Holland